banner_web_v2_994x285

DOPROVODNÁ VÝSTAVA VE VČG

Miroslav Baše / Lékař (1936)KŘEHKÉ SNY MODERNITY

ČSR A PARDUBICE V ZRCADLE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 1918–1938Termín výstavy: 17. října 2018 – 10. března 2019

Místo konání: Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek 3


„Výstavní projekt věnovaný stému výročí vzniku první Československé republiky mapuje prostřednictvím výtvarného umění období let 1918-1938. Ohniskem zájmu jsou tehdejší celostátně aktuální témata hledání a vytváření identity nového státu, nástup meziválečných avantgard a jejich vzdálený ohlas v regionu, ale i kontrast vyspělé modernistické měšťanské společnosti obracející se k Západu ve srovnání se sociálními a hospodářskými problémy, jež naplno zazněly i ve výtvarném umění,“ říká historička umění a kurátorka výstavy Marcela Rusinko.


Nad výstavou převzal záštitu Roman Línek, první náměstek hejtmana Pardubického kraje.
Projekt byl realizován s finanční podporou Ministerstva kultury.


  • 16ST
  • 17ČT
  • 18
  • 19SO
  • 20NE
  • 21PO
  • 22ÚT
VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

3818b

19:00 Malá scéna ve dvoře

M. Šteindler – J. A. Trnka / TATARÁK NA EX

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

VČD HRAJE MIMO FESTIVAL
(VIZ PROGRAM DIVADLA)

602_photo

19:00 Městské divadlo Soutěžní komedie GRAND Festivalu smíchu

C. Churchill / SEDMÉ NEBE

19:00 Malá scéna ve dvoře

M. von Mayenburg / BANG

10:00 Městské divadlo

P. Abraham / TANČÍRNA